Dobava

V podjetju dajemo velik poudarek na tehnični brezhibnosti in ustreznosti vozil s katerimi opravljamo dostavo živil. Prizadevamo si, da v skladu z danimi možnostmi in v čim večji meri skrajšamo pot od proizvajalca do končnega potrošnika. K izpolnjevanju tega cilja nam dodatno pripomorejo kratki skladiščni roki, saj delo opravljamo po vodilu: “od naročila k pripravi” in “od priprave k dostavi”.
Dostavo blaga opravljamo z lastnimi vozili, opremljenimi po Haccp sistemu, specializiranimi za razvoz živil. Dostava se vrši od ponedeljka do petka na območju cele Slovenije. Z dobro logistično pokritostjo tako dnevno skrbimo za točno in kvalitetno dostavo živil, ki je ena od pomembnih vodil podjetja.